top of page

Banian

Neon 200

ขนาดล้อ:

จำนวนเกียร์:

น้ำหนัก:

ราคา:

เฟรม:

คอ:

ตีนผี:

ดุม:

ชิฟเตอร์:

จาน:

เบรก:

ยาง:

20” 

27

12.6 kg.

24,900

อลูมิเนียม

อลูชิ้นเดียว 

Shimano Altus

Sturmey Archer 3 เกียร์

Shimano Altus

กะโหลกกลวง 52T

ดิสเบรก

Schwalbe Big Apple 20x2.0

*สเปคอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Neon 200

Neon 200

bottom of page