top of page

Banian

Mini Velo CR

ขนาดล้อ:

จำนวนเกียร์:

น้ำหนัก:

ราคา:

เฟรม:

คอ:

ตีนผี:

จาน:

ล้อ:

เบรก:

ยาง:

สี:

20” (451)

18

11 kg.

17,400

โครโมลี่

-

Sram X7

53/39T 

ล้อแบริ่ง

ก้ามเบรกหมอบ

Kenda kriterium 20 1 1/8

เขียวพาสเทล, เขียวนีออน, น้ำเงิน, ดำ

*สเปคอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Mini 451 CR Green Pastel

Mini 451 CR Green Pastel

Mini 451 CR Neon Green

Mini 451 CR Neon Green

Mini 451 CR Blue

Mini 451 CR Blue

Mini 451 CR Black

Mini 451 CR Black

bottom of page